+36 22 353 618    H: zárva, K,Cs: 10-17, Sze: 10-19, P:10-18, Szo 9-12 a hónap első szombatja. 2091 Etyek, Alcsúti út 1.       e-mail: magyarkut@etyek.hu    

Beiratkozás

Könyvtári taggá válik az a személy, aki a vonatkozó törvény alapján személyi adatait megadja, azokat hitelt érdemlően igazolja (név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi/arcképes igazolványának száma)

és az éves beiratkozási díjat befizeti. 1 8 éven aluli használó könyvtári tagságához szülőjének, gondviselőjének, vagy 18 éven felüli önálló keresettel rendelkező magyar állampolgárnak a kezessége, írásos hozzájárulása — „Jótállási nyilatkozat”-a — szükséges. A 14 éven aluli használók a gyermekkönyvtárba iratkozhatnak be.

Külföldi állampolgár tagságához ideiglenes tartózkodási engedélyének és útlevelének, az EU tagországokból érkezőknek — a jogszabályban rögzítettek szerint — személyi igazolványának bemutatása szükséges. Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgár könyvtári tagságához 18 éven felüli önálló keresettel rendelkező magyar állampolgár kezessége szükséges.

A jótálló aláírásával vállalja a beiratkozóval szembeni könyvtári követelések teljesítését, ha azokat a beiratkozó nem teljesíti.

Beiratkozó olvasóinktól a statisztikai, könyvtárhasználati elemzések érdekében kérjük iskolai végzettségüket, munkahelyük nevét, címét és foglalkozásukat, elérhetőségükhöz telefonszámukat és e-mail címüket.

Ezen adatok közlése önkéntességen alapul, közlésük, vagy azok megtagadása nem feltétele, vagy akadálya a könyvtári beiratkozásnak. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. 2. pontja, és 5. (l) bekezdése alapján.)

A könyvtárhasználóról felvett adatok kizárólag nyilvántartások, statisztikák, valamint a könyvtári elemzések készítésére, illetve az intézmény programjairól szóló tájékoztatók, könyvajánlók küldésére használhatók fel. Nyilvánosságra nem hozhatók, harmadik félnek nem adhatók ki az adatközlő írásos beleegyezése nélkül.

A könyvtárhasználó adatainak megváltozását köteles bejelenteni. Amennyiben állandó és ideiglenes lakása is van, meg kell neveznie levelezési címét. A változások elmulasztásából eredő költség a könyvtárhasználót terheli.

A meghatározott kedvezményekre való jogosultságot a beiratkozáskor igazolni kell.

Beiratkozáskor a könyvtár névre szóló olvasójegyet ad át az olvasónak, aki kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. Az olvasójegy másnak át nem adható, az ebből adódó visszaélésekből származó károkért a tulajdonos felel. Az olvasójegy elvesztését be kell jelenteni. Az elvesztett, illetve megrongálódott olvasójegy pótlása térítésköteles.

Beiratkozáshoz nem kötött szolgáltatások

A könyvtárhasználó beiratkozás nélkül jogosult

 • a könyvtár látogatására;
 • csoportos könyvtárhasználati foglalkozásra;
 • adott könyvtári rendezvény látogatására;
 • a dokumentumok helyben használatára;
 • az állományfeltáró eszközök használatára;
 • könyvtári tájékoztató információk elérésére;
 • felvilágosításra,
 • könyvajánlásra;
 • irodalomkutatásra;
 • fénymásolásra, nyomtatásra, telefax küldésére és fogadására;
 • scannellel történő digitalizálásra;
 • számítógép- és internet-használatra.

 

Beiratkozáshoz kötött szolgáltatások

A könyvtárhasználó beiratkozással jogosult

 • meghatározott számú dokumentum kölcsönzésére meghatározott időre;
 • könyvtárközi kölcsönzés bonyolítására;
 • kölcsönzés alatt lévő dokumentumok előjegyzésére,
 • dokumentumok foglalására, hosszabbítására.
Close Menu