+36 22 353 618    H: zárva, K,Cs: 10-17, Sze: 10-19, P:10-18, Szo 9-12 a hónap első szombatja. 2091 Etyek, Alcsúti út 1.       e-mail: magyarkut@etyek.hu    

„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat,

amellyel az emberek ügye felé fordulunk.”

Márai Sándor

Küldetésnyilatkozat

A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény Etyek Nagyközség nyilvános könyvtára és közművelődési intézménye. Fő feladatának tekinti az információs esélyegyenlőség biztosítását, a magyar és egyetemes kultúra kincseinek megismertetését, hogy az érdeklődők legszélesebb köre számára biztosítsa a feltételeket a kultúra kincseinek megismeréséhez, az élethosszig tartó tanuláshoz, a színvonalas szórakozáshoz, a folyamatos önművelődéshez.

Ennek érdekében a könyvtár a gyűjtőkörébe tartozó dokumentumokat beszerzi, feldolgozza, és szolgáltatások szervezésével támogatja:

 • a magyar és egyetemes kultúra értékeinek megismerését;
 • a szervezett oktatásban és önképzésben résztvevők tanulását;
 • a gyermekek olvasásra való nevelését;
 • a gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való tájékozódást;
 • az irodalom és más művészeti ágak alkotóinak és alkotásainak megismerését;
 • az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges közügyek intézését;
 • a közhasznú információk megszerzését;
 • Etyek történetének, kulturális, néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását.

A könyvtár és közművelődési intézmény a kitűzött célok eléréséhez az alábbi feladatokat vállalja fel:

 • a könyvtári állományt folyamatosan gyarapítja és frissíti, gondoskodik az állomány sokoldalú feltárásáról;
 • lehetőséget biztosít arra, hogy az intézmény szolgáltatásairól, programjairól az interneten keresztül is tájékozódni tudjanak az érdeklődők;
 • folyamatosan javítja a szolgáltatások tárgyi és személyi feltételeit;
 • az érdeklődőket megismerteti a könyvtár használatával, szolgáltatásaival;
 • nyilvános internet-hozzáférést biztosít;
 • könyvtárközi kölcsönzés formájában közvetíti más könyvtárak szolgáltatásait;
 • folyamatosan figyelembe veszi az intézmény látogatóinak javaslatait, a használati szokásokat és igényeket, s ennek megfelelően módosítja és bővíti a könyvtári és közművelődési szolgáltatásait;
 • közvetítő szerepet tölt be a település közösségi életéért tevékenykedő oktatási és szociális intézmények, művészeti csoportok, valamint közösségek, egyesületek között programjaik összehangolása és az együttműködési lehetőségek megtalálása érdekében, rendezvényeikhez helyszínt biztosít;
 • rendezvények szervezésével lehetőséget biztosít Etyek lakóinak és az idelátogatóknak a tartalmas szórakozásra és kikapcsolódásra;
 • ifjúsági közösségi programokat szervez, vállalja ifjúságfejlesztési programok generálását és folyamatkövetését, ifjúsági információs pont működtetését, az eredményes tanulást segítő programokat szervez;
 • elősegíti a lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutását.

A fenti célok megvalósítása érdekében Etyek oktatási és szociális intézményei, művészeti csoportjai, civil szervezetei mellett együttműködik megyei és országos könyvtári és közművelődési intézményekkel.

Etyek, 2022. december 15.

Zólyomi Tamás                                                                             Sárváriné Rieder Zsuzsanna
polgármester                                                                                                 intézményvezető

 

Close Menu