+36 22 353 618    H: zárva, K,Cs: 10-17, Sze: 10-19, P:10-18, Szo 9-12 a hónap első szombatja. 2091 Etyek, Alcsúti út 1.       e-mail: magyarkut@etyek.hu    

HÁZIREND

 1. Művelődéshez és szórakozáshoz való joga alapján – zártkörű rendezvény kivételével – az Intézményt nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja, szolgáltatásait igénybe veheti. Belépődíjas rendezvények látogatásának, illetve a térítéses szolgáltatások igénybevételének előfeltétele a jegyváltás, ill. a megjelölt összeg befizetése.
 2. Az Intézményben minden látogatónak – a könyvtári, a közösségi és a társas élet szabályainak megfelelően – kulturált magatartást kell tanúsítania, be kell tartania a könyvtárhasználati szabályokat. Azokat, akik magatartásukkal zavaiják az Intézmény látogatóit, a könyvtári munkát, a programokat, valamint szándékosan kárt okoznak a gyűjteményben, vagy a berendezésben (vagy arra kísérletet tesznek), az Intézmény kizárhatja használói köréből, súlyos esetben hatósági eljárást indíthat ellene. Az okozott károkat mindenki köteles megtéríteni.
 3. A ruhatár igénybevétele kötelező. A gyermek- és felnőtt könyvtárba kizárólag a jegyzeteléshez szükséges eszközöket és személyes iratokat, értékeket tartalmazó kisméretű táskát lehet bevinni. Az épületbe behozott, illetve a ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért az Intézmény felelősséget nem vállal.
 4. Minden látogató köteles betartani az Intézmény házirendjét, a számítógép és az internet használat rendjét, valamint az általános tűz- és balesetvédelmi előírásokat. Az épületbe kerékpárt, állatot, balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, idegen anyagokat, tiltott termékeket (fegyver, kábítószer) tilos behozni. A közerkölcsöt, emberi méltóságot sértő eszméket terjeszteni szigorúan tilos.
 5. Ittas személy az Intézményben nem tartózkodhat.
 6. Az Intézmény egész területén, valamint annak 5 méteres körzetében tilos a dohányzás.
 7. Mindenki köteles saját és mások testi épségére vigyázni. A gyerekek testi épségéért a foglalkozások előtt és után a kísérő tartozik felelősséggel, felnőtt csoport esetében mindenki saját felelősségére vehet részt a foglalkozásokon.
 8. Az Intézmény személy- és vagyonbiztonsági okokból térfigyelő rendszert alkalmaz.
 9. Az Intézmény területén hirdetés, plakát, szórólap csak a könyvtáros, a művelődésszervező jóváhagyásával helyezhető el.
 10. Az Intézmény egész területén (beleértve a külső rendezvényteraszt), illetve az általa a településen szervezett programokon kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen bármely látogató feltűnhet, de semmilyen követeléssel nem élhet az Intézménnyel, a szervezőkkel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználójával szemben.
 11. Az Intézmény programjainak látogatóitól az IKSZT pályázati előírások alapján jelenléti ív aláírása kérhető.
 12. A közösségi terek az előre egyeztetett tevékenységre, programra használhatók. Az Intézmény helyiségeinek és berendezésének védelme, felszereléseinek szakszerű és anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak kötelessége és érdeke. A terem berendezéséért a használók anyagilag felelősek. A szándékosan okozott kárt 8 napon belül meg kell térítenie a kárt okozónak. Az Intézmény technikai eszközeit kizárólag a munkatársak és az általuk meghatározott személyek kezelhetik.
 13. Az Intézmény munkatársainak intézkedései a látogatókra kötelező érvényűek. Aki a működés rendjéhez nem alkalmazkodik – figyelmeztetés után – meghatározott időre vagy véglegesen az intézményből kitiltható. Súlyos esetben ellene a Bicskei Rendőrkapitányság munkatársaitól segítség kérhető, illetve ellene hatósági eljárás kezdeményezhető.
 14. A látogatók észrevételeiket, panaszaikat és javaslataikat az ügyeletes munkatársnak adhatják elő a Panaszkezelési szabályzat alapján.

Etyek, 2022. december 15.

Sárváriné Rieder Zsuzsanna intézményvezető

 

Close Menu